Werking

Gebruik energie van de zon, ook ’s nachts

De vraag naar thuisbatterijen is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Consumenten die verlangen naar lagere elektriciteitsrekeningen en onafhankelijkheid hebben de vraag doen toenemen en technologische innovaties hebben de prijs naar een betaalbaar niveau gebracht.

Thuisbatterijen stellen u in staat om uw verbruik te optimaliseren zodat uw elektriciteitskosten blijvend verlaagd kunnen worden!

Thuisbatterijen – Waar zit het voordeel?

Zonne-energie systemen zonder thuisbatterij produceren zonne-energie die onmiddellijk gebruikt moet worden. Dit is zelden efficiënt aangezien zonne-energie voornamelijk gegenereerd wordt tijdens de dag wanneer de elektriciteitsvereisten van de meeste huishoudens lager liggen. De vraag naar elektriciteit neemt sterk toe tijdens de avond. Met een opslagsysteem kunt de zonne-energie die niet echt vereist was tijdens de dag gebruiken wanneer u die echt nodig hebt. Zonder dat u uw gewoonten moet veranderen, kunt u:

  • Uw elektriciteitsrekeningen blijvend verlagen;
  • persoonlijk bijdragen aan de energierevolutie;
  • uw eigen consumptie optimaliseren;
  • onafhankelijk zijn van grote energieleveranciers.

Lood, zoutwater of lithium-ion batterijen, een fundamentele beslissing

Thuisbatterijen voor residentieel gebruik zijn uitgerust met ofwel loodzuur-, lood-gel, zoutwater- of lithium-ion-batterijen. Loodzuurbatterijen werden in het verleden het vaakst gebruikt als autobatterijen. Gezien hun aanzienlijke voordelen worden lithium-ion-batterijen steeds vaker gebruikt dan loodzuurbatterijen. Ze zijn de standaard geworden in fotovoltaïsche systemen in de afgelopen jaren. Levensduur: De verwachte levensduur van lithium-ion-batterijen is ongeveer 15 jaar, terwijl de levensuur voor zoutwater-en loodbatterijen tussen 10 en 15 jaar ligt.

Loodbatterijen moeten worden ondergebracht in een geventileerde ruimte omdat ze gassen uitstoten. Dit is geen vereiste voor lithium-ion-batterijen.

  • Ontladingsdiepte: Lithium-ion-batterijen ontladen tot 100% van de opgeslagen stroom. Loodzuurbatterijen kunnen maar tot 50% ontladen, diepere ontladingen korten hun algemene levensduur in.
  • Systeemefficiëntie: De systeemefficiëntie van lithium-ion-batterijen kan meer dan 90% zijn terwijl ongeveer slechts 70% behaald kan worden met loodbatterijen. Thuisbatterijen met loodbatterijen moeten daarom groter zijn wat de prijs doet stijgen.
  • Ons advies: kies een thuisbatterij met lithium-ion.  

Wat u moet overwegen om het juiste zonne-energie systeem te vinden

Nadat u een keuze hebt gemaakt tussen lithium-ion-batterijen en loodbatterijen, is het raadzaam om de volgende criteria te overwegen wanneer u een opslagsysteem kiest:

Opslagcapaciteit

De grootte of capaciteit van het opslagsysteem moet overeenstemmen met de huishoudconsumptie. De opslagsystemen moeten in principe groot genoeg zijn om een huishouden te voorzien van zonne-energie van ’s avonds tot de volgende morgen. Een opslagsysteem van 4 tot 6 kWh is doorgaans voldoende voor een gemiddeld huis van vier personen dat jaarlijks 4500 kilowatturen kWh (kWh) consumeert. Een te klein of te groot apparaat brengt extra onnodige kosten met zich mee. Als het opslagsysteem te klein is, kan niet voldoende energie worden opgeslagen om aan de behoeften te voldoen. Dan zult u extra elektriciteit van het net moeten kopen. Als het opslagsysteem te groot is, wordt de niet-vereiste zonne-energie permanent opgeslagen, wat de levensduur van de batterij verkleint en u geen geld bespaart.

Depth of discharge (DOD)

Depth of Discharge (ondiep ontladen) betekent welk percentage van de opgeslagen energie feitelijk kan worden opgenomen van het apparaat. Om schade te voorkomen, heeft de meerderheid van de batterijsystemen voor elektrische energie een restlading nodig. De marktnorm is een ontladingsdiepte van tussen 50% voor loodbatterijen en tot 100% voor de zoutwater-en lithium-ion-batterijen.

Individuele elektriciteitsvereisten

Om de het juiste type batterijopslagsysteem te kiezen, raden we u aan om de elektriciteitsvereisten van uw huishouden zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Bekijk hiervoor uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor de afgelopen vijf jaar, of vraag raad aan een expert. De algemene regel voor een gemiddeld huishouden dat bestaat uit vier personen is: Een fotovoltaïsch systeem met een vermogen van 4 tot 6 kilowattpiek (kWp) kan voldoen aan de gemiddelde jaarlijkse vraag (ongeveer 4,500 kWh). Een opslagsysteem moet een bruikbare opslagcapaciteit hebben van 4 tot 6 kWh.

Systeemefficiëntie

Omzettingsverliezen kunnen optreden tijdens het opslagproces, dit betekent dat een deel van de energie wordt omgezet in hitte. De totale efficiëntie duidt aan welk percentage van de in het systeem opgeslagen energie gebruikt kan worden. Schommelingen tussen 70 en 95% zijn de marktnorm. Onze tip: Kies een opslagsysteem met een totale efficiëntie van meer dan 90%. Merk op dat batterijefficiëntie en totale efficiëntie verschillende begrippen zijn. Totale efficiëntie hangt niet alleen af van de batterij, maar van het volledige opslagsysteem. Omwille van omzettingsverliezen, is de totale efficiëntie gewoonlijk lager dan de eigen efficiëntie van de batterij en dat is informatie die de meeste verkopers niet onthullen.

Hoe werken thuisbatterijen?

Het doel van opslagsystemen is duidelijk: Ze maken zonne-elektriciteit beschikbaar wanneer u die nodig hebt – gewoonlijk ’s avonds en ’s nachts. Het principe hierachter is als volgt: De in een zonne-energie systeem gegenereerde elektriciteit wordt eerst gebruikt voor de eigen consumptie. Dit betekent dat actieve elektriciteitsverbruikers zoals diepvrieskisten of andere huishoudtoestellen onmiddellijk voorzien worden van zonne-elektriciteit. Maar als meer elektriciteit beschikbaar is dan vereist, stroomt het teveel aan elektriciteit terug in de batterij en laadt ze hierbij op. De ongebruikte elektriciteit stroomt alleen naar het openbare net wanneer de batterij vol is. Wanneer elektriciteit dan ’s avonds vereist is, is de opgeslagen zonne-energie beschikbaar. Als de elektriciteitsvereiste tijdens de dag hoger is dan de hoeveelheid zonne-energie die het zonne-energie systeem produceert, is de opgeslagen elektriciteit ook beschikbaar – ongeacht of het opslagsysteem volledig of gedeeltelijk opgeladen is. Extra elektriciteit wordt dan alleen afgenomen van het openbare net wanneer de batterij volledig ontladen is. Op deze manier is het mogelijk om een groot deel van uw elektrische behoeften te dekken met de door het zonne-energie systeem gegenereerde stroom.

Hoe kan ik een thuisbatterij integreren in mijn bestaande zonne-energie systeem?

De meeste beschikbare thuisbatterijen op de markt kunnen niet zomaar worden geïntegreerd in een bestaand zonne-energie systeem. Vaak moeten technische veranderingen, zoals een andere omzetter of aanvullend werk, worden uitgevoerd. Het zware gewicht, en in sommige gevallen, de gigantische afmetingen van vele opslagsystemen voor elektriciteit bepalen waar ze veilig kunnen worden geïnstalleerd en dit kan gepaard gaan met een grote hoeveelheid werk. Vaak moeten meerdere installateurs aan het werk gezet worden voor ten minste één dag. . Onze tip: Blijf veilig en laat uw zonne-energie installeren door een erkende specialist.

Hoe rendabel is een zonne-energie systeem voor u?

De investering in een opslagsysteem is altijd lonend wanneer u een nieuw fotovoltaïsch systeem met panelen aankoopt. Het stelt u in staat om een groter deel van uw zonne-energie voor u zelf te gebruiken en reduceert de hoeveelheid elektriciteit die u koopt van een elektriciteitsleverancier aanzienlijk. Een opslagsysteem is nuttig in elke markt waar de prijs van elektriciteit hoger is dan de terugleveringsinkomsten – als elektriciteit voeden aan het nationale netwerk niet langer economisch verstandig is. Systeemoperatoren die een extra vergoeding ontvangen voor in de eigen woning verbruikte zonne-energie moeten hun eigen zonnesysteem uitbreiden met een batterijsysteem. Onze tip: Houd rekening met toekomstige ontwikkelingen wanneer u een opslagsysteem kiest. Als het waarschijnlijk is dat de wettelijke voorwaarden zullen wijzigen in de nabije toekomst of dat uw zonne-energiesysteem minder zal opbrengen, dan is het raadzaam om een pv-opslagsysteem te installeren.

De kostprijs van een zonne-energie opslagsysteem – wat kunt u verwachten

Er zijn vandaag de dag meer dan 40 verschillende producenten op de Australische markt voor opslagsystemen. De prijszetting is onder meer afhankelijk van de capaciteit van de opslagsystemen, of lithium-ion- of zoutwater of loodbatterijen worden gebruikt en welk onderdelen zijn geïnstalleerd. Elektriciteitsprijzen variëren ook tussen Australische staten en tussen installateurs. Omwille van grote prijsschommelingen raden we u aan om de technische gegevens of eigenschappen van opslagsystemen goed te bekijken en te bepalen wat belangrijk is voor u.

Gebruik waardevolle zonne-energie zelf

Met een opslagsysteem kunt u zonne-energie van uw systeem gebruiken wanneer u die nodig hebt en uw elektriciteitsrekening blijvend verlagen. Thuisbatterijen zijn een waardevolle investering omwille van gesofisticeerde technologie, de lange levensduur en recent gedaalde prijzen – dit geldt voor nieuwe en bestaande zonnesystemen. Als u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen. We helpen u graag verder.