Premie thuisbatterij 2019-2020

Voor een thuisbatterij kan je een premie van 250 euro per kilowattuur ontvangen. Voorlopig kan je tot eind 2020 een premie aanvragen, als je over een digitale meter beschikt.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij bedraagt € 250/kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. Er geldt een maximumbedrag van € 3.200 per aansluitingspunt of 35% van de investeringskosten. Daaronder vallen de kosten van de aankoop, plaatsing en kostprijs van de omvormer of de totale leasingskosten tijdens de eerste 10 jaar van het leasecontract.

Let op! Het premiebedrag staat niet vast. De minister van Energie kan beslissen de premie te verlagen wanneer het beschikbare budget (5 miljoen euro, goed voor 2500 batterijsystemen) bij een tussentijdse controle al voor de helft is opgebruikt.

Wat zijn de voorwaarden?

1) Wie komt in aanmerking voor de premie?

Enkel natuurlijke personen hebben recht op de premie, geen organisaties of vennootschappen. Je bent eigenaar van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit: een PV-installatie (fotovoltaïsche zonnepanelen), kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling … Deze heeft een maximaal vermogen van 10 kW. Ook eigenaars van een PV-installatie met een omvormer komen in aanmerking, in dat geval met een maximaal AC-vermogen van 10 kVa.

2) Je moet beschikken over een digitale meter

Een belangrijke voorwaarde is dat je een digitale meter verplicht is. Die meet de afname en injectie van stroom op het net. Heb je nog geen digitale meter maar wil je toch al een batterijpremie vragen? Dan krijg je de plaatsing van de digitale meter terugbetaald via een verhoging van de premie voor thuisbatterijen (maximum € 300 extra).

Tip! Bewaar de goedgekeurde offerte van de netbeheerder voor de plaatsing van je digitale meter. Dat document moet je indienen bij je premie-aanvraag.

3) Plaatsing door een vakman

Om aanspraak te maken op de premie, moet de plaatsing van het systeem gebeuren door een professionele elektrotechnische installateur.

4) Voorwaarden na de installatie

Na aankoop van het batterijsysteem moet de thuisbatterij minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een looptijd van minstens 10 jaar hebben.

De premie voor thuisbatterijen aanvragen doe je uiterlijk 3 maanden na het einde van de plaatsing van de batterij. Hiervoor kijkt het departement Omgeving naar de datum op de factuur of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten.

5) Vereisten voor het batterijsysteem

De thuisbatterij premie geldt enkel voor milieuvriendelijke batterijen op lithium- of zoutwatertechnologie. Klassieke loodzuurbatterijen komen niet aanmerking. De thuisbatterij moet ook een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.

Je moet het batterijsysteem laten keuren volgens de AREI-normen. Dit is het Algemeen Reglement op Elektrische (huishoudelijke) Installaties. Op het keuringsbewijs van de thuisbatterij staan deze eigenschappen vermeld: het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit in kWh, het vermogen in kW en de wijze van aansluiting.

6) Voorwaarden voor de aansluiting op het elektriciteitsnet

Thuisbatterijen moeten aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen. Je moet het batterijsysteem ook aanmelden bij de netbeheerder en een bewijs daarvan hebben op het moment van je aanvraag. Aanmelden kan via de website van Fluvius.

Schakel het prosumententarief uit en schakel over op het nieuwe nettarief. Daarin worden de distributienetkosten berekend op basis van wat je werkelijk afneemt van het elektriciteitsnet. Ook hiervan kan je een bewijs krijgen bij Fluvius.

De thuisbatterij mag nooit meer dan 60% van het omvormervermogen in het net injecteren. De installateur stelt deze limiet in, toegepast op het toegangspunt of op een slimme sturing van de installatie die minstens hetzelfde resultaat oplevert.

Hoe vraag je de premie aan?

De premie aanvragen voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij doe je online bij de Vlaamse Overheid, op de website van het Departement Omgeving. Dit doe je uiterlijk 3 maanden na de plaatsing van het batterijsysteem, te tellen vanaf de datum op de factuur of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten. De aanvraag is voorlopig mogelijk tot eind 2020. Daarvoor heb je deze documenten nodig:

  • kopie van de factuur (via de installateur van de thuisbatterij)
  • verklaring op eer van de installateur over de AREI-normen van de geïnstalleerde batterij
  • keuringsbewijs van het batterijsysteem (via de keurder of het keuringsorganisme van het batterijsysteem)
  • bewijs dat de thuisbatterij is aangemeld bij de netbeheerder
  • bewijs van de netbeheerder dat je over een digitale meter beschikt OF de goedgekeurde offerte om die te laten plaatsen
  • attest dat je overgestapt bent naar het nieuwe nettarief voor prosumenten

 

Bron: Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij – Departement Omgeving